#inacreativeway

Jogi nyilatkozat

Livepoint Kft.

(székhely: H-1024 Budapest, Keleti Károly utca 8. Fszt./5.)

 

A webhely használata előtt kérjük olvassa el figyelmesen jelen jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a livepoint.hu webhely Ön általi használatát:

Felhasználó, amennyiben belép a Livepoint Kft. által üzemeltetett a livepoint.hu weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A livepoint.hu Portálon („Portál”) található összegyűjtött és strukturált tartalom a Livepoint Kft. (székhely: H-1024 Budapest, Keleti Károly utca 8. Fszt./5. Adószám: 13905297-2-41, cgj.sz: 01-09-879217, képviseletében: Tokaji József ügyvezető, statisztikai számjel: 13905297-5911-113-01) szellemi tulajdona.

A Livepoint Kft. fenntart minden, a Portál bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Livepoint Kft.  előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

A livepoint.hu honlapon a felhasználóknak kapcsolatfelvételi szándék esetén űrlapot kell kitölteniük. A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során a Livepoint Kft.   a részére eljutott információkat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a legteljesebb körültekintéssel óvja az illetéktelenektől. Harmadik félnek való kiadásuk csak abban az esetben történhet meg, ha arra jogszabály kötelezi. A  Livepoint Kft.  a részére érkezett megkeresésekre optimálisan 24 órán belül, de maximálisan 3 munkanapon belül válaszol.

Azokat az információkat, amelyek a felhasználók egyedi elérésére alkalmasak (mint például az e-mail címeket és telefonszámot) csakis a kapcsolatfelvételi célra veszi a Livepoint Kft.  igénybe. A felhasználó által megadott e-mail címre marketing célból üzenetet a Livepoint Kft. nem küld, direkt telemarketinges megkereséssel nem él.

 A Livepoint Kft.   adatkezelő tevékenységével kapcsolatos esetleges további kérdéseket és megjegyzéseket a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével a livepoint.hu  oldalon keresztül továbbíthatja a Livepoint Kft-nek.

Az adatok 24 órás őrzéssel védett, a Livepoint Kft. saját szerverének winchesterein tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. A Livepoint Kft. azonban nem felel, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (pl. hacker támadás esetén).

A Portál domain neve szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Livepoint Kft.   előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A Portál teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni tilos,  a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Tilos továbbá a Livepoint Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a Portál tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Livepoint Kft.  követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A Livepoint Kft. a Portál használata során tudomására jutott személyes adatok kezeléséről szóló Adatvédelmi Tájékoztatót a honlapján elhelyezi. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Livepoint Kft.-hez ,  azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Livepoint Kft – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Felhasználó a Livepoint Kft. livepoint.hu Portálról letölthető és megtekinthető adatvédelmi politikájában található feltételeket elfogadja és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Livepoint Kft pontos és hiteles információk közlésére törekszik,  kizárólag tájékoztató jelleggel működik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Livepoint Kft nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes műkődését.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Livepoint Kft. nem felel a felhasználó által az oldalon feltöltött tartalomért, azonban haladéktalanul eltávolítja a tartalmat, amennyiben annak jogszerűségével kapcsolatosan bármilyen kétség merül fel.

 

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen:

Postai úton: H-1024 Budapest, Keleti Károly utca 8. Fszt./5.

Telefonon +36-1-7850067

E-mailen: info@livepoint.hu

 

A Livepoint Kft fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat módosítására és megváltoztatására a jövőben.

A jelen Jogi Nyilatkozat 2018. május hó 24.  napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.